Hoogsensitief

‘Hoogsensitieve kinderen nemen veel waar en denken eerst na voordat ze handelen. Dat maakt ze behoedzaam, een eigenschap die we niet moeten verwarren met verlegenheid.‘

Dat schrijft Gerarda van der Veen, auteur van het boek Wegwijs in hooggevoeligheid. Ze pleit ervoor om hoogsensitieve kinderen vooral in hun kwaliteiten te bevestigen en te erkennen.

Een hoogsensitief kind is zich vaak bewust van alles wat zich in zijn omgeving voordoet. Hij heeft een zeer gevoelig zenuwstelsel en is in staat om subtiele signalen waar te nemen die anderen niet direct zullen opmerken. Daardoor raakt hij eerder overweldigd door bijvoorbeeld geluid, fel licht en geuren. Maar ook door bijvoorbeeld lawaai in de klas, boosheid bij mensen of drukke ruimtes. Zijn zenuwstelsel heeft sneller de maximumlimiet bereikt. Het praktische gevolg is dat een hoogsensitief kind enigszins behoedzaam de wereld tegemoet treedt. Hij kijkt een situatie liever eerst even aan of denkt wat langer na voordat hij tot actie overgaat.

IMG_3097

Verfijnd waarnemen
Veel mensen zijn geneigd hoogsensitiviteit te verwarren met verlegenheid. Maar het zijn verschillende uitingen. Verlegenheid is meer een tijdelijke gemoedstoestand, een geremdheid in bepaalde situaties. Terwijl hoogsensitiviteit een aangeboren temperament is met vele permanente kwaliteiten, zoals sociale begaafdheid, creatief denken en gewetensvol zijn. Hoogsensitiviteit is geen psychisch probleem. Het is een positieve eigenschap die het mogelijk maakt om verfijnd waar te nemen op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau.

Wetenschappelijk onderzoek
Ouders krijgen op school nog wel eens te horen dat men niets kan met het begrip hoogsensitiviteit, omdat het niet officieel zou bestaan of niet erkend is. Dat klopt niet. Hoogsensitiviteit is wetenschappelijk onderzocht en beschreven. Gelukkig zijn steeds meer scholen zich bewust van het bestaan van hoogsensitiviteit en bereid om mee te denken over de manier waarop een hoogsensitief kind zich in de klas prettig voelt en goed kan functioneren.

IMG_3143

Wederzijds vertrouwen
Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap met vele kwaliteiten. Voor kwaliteiten geldt dat die allereerst bevestigd en gekend moeten worden, om vervolgens tot ontplooiing en ontwikkeling te kunnen komen. Een kind dat op een eigenschap afkeuring krijgt, zal deze als negatief gaan zien en wegstoppen of onderdrukken. Hoogsensitieve kinderen beschikken over kwaliteiten die in onze snelle, mondige maatschappij niet altijd direct of niet altijd door iedereen op waarde worden geschat. Zo kan bijvoorbeeld een zekere behoedzaamheid, dus nadenken voordat je handelt, gezien worden als te weinig assertief of niet flink genoeg. Het is daarom belangrijk dat een hoogsensitief kind in de opvoeding veel bevestiging krijgt in wie hij is, zodat zijn kwaliteiten, naarmate hij opgroeit, tot bloei kunnen komen.

Je kan het ook beschrijven als ‘naast je kind staan’. Wie in de opvoeding naast zijn kind staat, maakt hem bewust van zijn belevingen en van hoe hij vanuit zijn hooggevoelige aard op zijn omgeving afgaat en reageert. Het is belangrijk dat ouders hun kind woorden geven voor zijn gevoelens, voor alles wat hij opmerkt en waar hij over nadenkt. Er gaat zó veel om in zo’n kind, aan gevoelens en gedachten – als dat onvoldoende benoemd en bevestigd wordt, kunnen er op een gegeven moment angsten ontstaan, teruggetrokken gedrag, druk gedrag, veel boosheid, of drukte in het hoofd. Een ouder die zijn kind bevestigt, creëert een veilige leefomgeving met wederzijds vertrouwen, en dat heeft een gevoelig kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen.

 

Bron: Bovenstaand artikel zijn grotendeels de woorden van Gerarda van der Veen, auteur van het boek ‘Wegwijs in hooggevoeligheid’. In mijn optiek verwoord ze het zo helder en duidelijk, dat ik haar tekst bijna letterlijk over heb genomen.

DSC08584

Spring naar toolbar