Algemene Voorwaarden

Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Je kan je kind en/of jezelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het sturen van een e-mail.
Meestal lukt het om binnen 2 weken een afspraak te maken. Ik heb in principe geen wachtlijst.

Je kan mij van maandag tot en met vrijdag per telefoon bereiken tussen 10.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak. Het kan gebeuren dat je de voicemail krijgt, ook tijdens deze tijdstippen. Spreek dan een boodschap in.

Verwijzing door huisarts, bureau jeugdzorg of school kan, maar is niet noodzakelijk.

We bespreken of je eerst als ouder(s) een afspraak maakt om de hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van je kind plaatsvindt.

Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met ouder en kind.
Dit betekent dat je meestal aanwezig bent tijdens de coaching.
Samen ontdekken we wat voor jullie situatie het beste werkt en waarmee jullie elkaar thuis verder kunnen helpen. Dit is het meest veilig en prettig voor je kind.

Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.

De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 5 afspraken al veel veranderd in de situatie.

Je wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van jezelf of je kind.

Na iedere afspraak ontvangt je een factuur. De factuur dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na datum, betaald te worden. Mijn facturen worden in principe NIET (deels) vergoed door de zorgverzekering. In sommige gevallen kan je via de belastingdienst een teruggave aanvragen.

Kan je (kind) onverhoopt toch niet komen? Je afspraak dien je 24 uur van te voren af te zeggen, anders zijn de kosten voor jou.

De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en/of je kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, huisarts). Dit wordt altijd eerst met jullie besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Je mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten die binnen mijn bereik is.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en je kind zijn altijd eigen verantwoordelijkheid.

Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor de situatie.
Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan schakelen partijen juridische conflictbemiddeling mediation in. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.
Mocht het conflict niet worden opgelost dan kan je je wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Vertel me jouw ervaring. Of stel een vraag.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Spring naar toolbar